Chúng ta là ai

Một kiến ​​trúc độc đáo fabricator thủy tinh, đã, đang và sẽ luôn luôn là tên, tín hiệu và tinh thần của chúng ta, Focus Safety Glass ( “FSGlass”) - từ nền tảng của chúng tôi vào năm 1988, cho đến bây giờ, và sẽ kéo dài trong tương lai đầy đủ.

Các sản phẩm

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/