Försäljningsvillkor

1.  anbud och accept. All försäljning av produkten av Focus Safety Glass ( ”FSG”) till kunden är föremål för dessa Försäljningsvillkor Om inte annat uttryckligen avtalats i ett skriftligt dokument som undertecknats av FSG. Detta dokument, tillsammans med övriga handlingar kommit överens om att i ett skriftligt dokument som undertecknats av FSG, ange hela avtalet mellan parterna och alla andra villkor uttryckligen avvisas. Om det här dokumentet är en del av eller införlivas genom hänvisning i ett FSG försäljningsavtal, prislista, faktura eller annan handling, innehåller hela avtalet av FSG och kund. Kundens godkännande av produkter levereras av FSG utgör acceptans av kunden av samtliga villkor som anges i detta dokument. Ingen annan överenskommelse, uttalande eller löfte FSG eller föreslagits av kunden i samband med försäljningen av produkten genom FSG till Kunden som inte skriftligen och undertecknas av FSG är bindande för FSG.

Om det här dokumentet är en del av eller införlivas genom hänvisning i ett erkännande av en inköpsorder eller annat dokument, då detta dokument är ett förkastande av något erbjudande som gjorts av kunden och är ett erbjudande från FSG att sälja till kunden produkter som identifieras till priset (s) anges med förbehåll för de villkor som anges i detta dokument. Kundens beställning är föremål för de villkor som anges i detta dokument och dessa angivna villkor ta över och ersätta alla eventuella villkor för kundens beställning. FSG erkännande uttryckligen rade på kundens samtycke till de villkor som anges i detta dokument och sådant samtycke anses ges om FSG samtycker till motsatsen i ett skriftligt dokument som undertecknats av FSG. Ingen misslyckande FSG att invända mot några villkor och villkoren i någon kommunikation från Kunden eller transport av produkter från en FSG kommer att tolkas som ett avstående av de villkor som anges i detta dokument eller ett accepterande av sådana villkor.

2. Villkor.  Alla FSG citat är under förutsättning av köparens godkännande av dessa FSG försäljningsvillkoren. Köparen skall vara bunden av dessa Försäljningsvillkor utan förändring om ej annat anges skriftligen och accepteras skriftligen av FSG. Alla villkor från någon annan källa, inklusive men inte begränsat till, köparens inköpsorder eller bekräftelser, anses utesluten. Dessa Försäljningsvillkor skall styra och ha företräde framför eventuella motstridiga villkor i något annat dokument. En ”Order” eller ”Inköpsorder” betyder köparens beställning eller någon annan ordning eller kontraktsformulär accepteras av FSG skriftligen. 

3. Varor Möblerad.  FSG går med på att tillhandahålla endast den mängd och typ av varor som beskrivs i FSG orderbekräftelse, Pro Forma eller citat, som kan vara variera från projektplaner, specifikationer, och / eller köparens inköpsorder (er). FSG ska inte vara skyldig att göra några ändringar eller tillägg till de varor som beskrivs i FSG orderbekräftelse, Pro forma eller citat om FSG samtycker skriftligen och, om nödvändigt, en rättvis justering av pris- och leveransvillkor. Om inte annat överenskommits skriftligen av FSG kommer alla varor som tillhandahålls av FSG under en Order, inklusive de som produceras för att möta en exakt specifikation, bli föremål för toleranser och variationer som är förenliga med användning av handel regelbundna FSG tillverkningssed eller praktiska tester och kontrollmetoder. Sådana toleranser och variationer får inte skapa några separata FSG garantier. 

4. priser. FSG kommer att vara bunden av skriftlig prisuppgifter det gör som uppges vara "fast" i enlighet med deras villkor. Om inte annat anges i tillämplig förfrågningsunderlag som undertecknats av FSG, alla FSG publicerade priser och rabatter eventuella kan ändras av FSG. I händelse av FSG ändrar sina priser, accepterar priset på produkter som omfattas av dokumentet ännu inte levereras blir priset i kraft den dag FSG fick produkten order som FSG ordern skriftligen, förutom att om FSG går med på att fördröja tillverkning, produktion eller leverans av några produkter på kundens begäran därefter vid FSG val, kommer priserna på dessa produkter vara de i kraft när instruktioner senare fick från kunden att slutföra sådan tillverkning, produktion eller leverans. Eventuella tillägg till en enastående beställning kommer att accepteras endast till priser som gällde då ytterligare en order accepteras. Alla priser är baserade på kostnaden för arbetskraft, material, transport, andelen skatter och tullavgifter och andra kostnader i kraft den dag FSG samtycker till gällande prissättning. FSG förbehåller sig rätten att i händelse av väsentliga ökningar i någon av sina kostnader efter detta datum eller extraordinära ökningar i marknadspriserna, med eller utan till följd av en händelse av force majeure eller ett fel i förutsatte villkor att justera priserna betalas genom att meddela kunden. 

5. Order Innehar; Annullering.  Efter Köparens Order har accepterats av FSG kan beställa inte läggas på is, ändras, annulleras eller ändras utan FSG skriftliga medgivande. I händelse av platser som köparen någon Order på is i mer än trettio (30) dagar, skall köparen ansvara för och ersätta FSG för allt material, arbetskraft och overhead kostnader FSG som en följd av lastrummet. Om köparen avbryter valfri ordning, ska köparen vara ansvarig för betalning till FSG för skäliga avboknings eller orderändringsavgifter. Sådana avboknings eller orderändringsavgifter kan inkludera, men inte begränsas till, Kontraktssumman för alla varor som levereras av FSG till Köparen, Kontraktssumman för alla färdiga varor inventering i besittning av FSG, alla andra direkta kostnader FSG till utsträckning inte kunna mildras med rimliga begränsningsåtgärder och avgifter lagring som beskrivs i avsnitt 8 av dessa försäljningsvillkoren. Dessutom, om vid den tidpunkt då köparen häver Order FSG har i arbete med avseende på Order på någon av sina butiksgolv ska FSG tillåtas att avsluta produktionen på de varor som finns på verkstadsgolvet vid den tidpunkt då order avbryts placera varor i färdiga varor inventering och räkningen köparen Kontraktssumman för sådana varor. 

6. andra kostnader.  Köparen bekräftar och samtycker till att avtalet Priset inkluderar inte tillverkarens bruttointäkterna skatter, försäljningen eller använd skatt, eller någon annan provins, lokala och nationella skatter och / eller bedömningar som kan betalas för transaktionen, om inte annat avtalats skriftligen av FSG . Alla extra leveranskostnader som följer av avtal lokala arbets skall ha ansvaret för köparen. Köparen samtycker vidare att alla kvadratfot prissättning faktureras utifrån anges i FSG offert. FSG förbehåller sig rätten att fakturera köparen för all okända tilläggsavgifter och diverse kostnader bedöms mot FSG av dess leverantörer efter offertdatum. 

7.  leverans och acceptans.  Leverans av produkter från FSG till en bärare vid FOB punkten kommer att utgöra leverans till kunden; och trots vad som står och oavsett om eller inte FSG betalar frakten kommer all risk för förlust eller skada under transporten passera till Kunden vid leverans till en sådan bärare. Kunden kan debiteras för eventuella lageravgifter, överliggetid avgifter, lastbilstransporter och andra kostnader som orsakas av eller tillbud till förseningar begärt eller gjort för att underlätta för kunden utanför leveransdatum planerat. Produkten levereras av FSG måste inspekteras av kunden för avvikelse (inklusive, utan begränsning, brott, sprickor, repor, införandet av främmande material, och andra avvikelser eller brott), brist och andra fel, och alla anspråk tas emot skriftligen av FSG i tidigare tio (10) dagar efter mottagandet av en försändelse med den ursprungliga sändningen destination eller vidare bearbetning eller försäljning av produkten av kunden. Underlåtenhet att göra anspråk inom en sådan period kommer att utgöra ett avstående från alla sådana påståenden från kunden och sådan underlåtenhet utgör godkännande av produkterna. FSG måste ges en rimlig möjlighet att inspektera påstådda defekt eller avvikande produkt och på FSG s alternativ och som FSG enda skyldighet, reparera, ersätta eller återbetala priset av kunden betalas till FSG. På begäran av FSG, måste den defekta eller avvikande produkt returneras till FSG. 

8. Lagrings avgifter.  Alla genomförda Beställningar som köparen inte acceptera leverans av varor från leveransdatum anges på FSG orderbekräftelse skall omfattas av avgifter lagrings med en hastighet av $ 150,00 per låda per månad. Dessa avgifter lagring skall betalas av köparen netto 30 dagar. Under inga omständigheter skall FSG vara ansvarig för eventuella kostnader, avgifter, skador eller förlust för varor eller material som lagrats i enlighet med detta avsnitt. FSG frånsäger sig specifikt allt ansvar för, eller skador till följd av, lagring av färdiga varor eller material som lagras nedan på något sätt som strider mot branschstandarder eller specifika lagringsbehov som fastställts av FSG i alla produktdokumentationen. 

9. betalningsvillkor.  Betalningsvillkor för varje beställning skall anges på fakturan i kalenderdagar, utan Retainage eller kvittning tillåts. Köparens betalningsförpliktelser ska inte under förutsättning av att köparen mottagit betalning från tredje part. Köparen skall ansvara för FSG kostnader för insamling, inklusive men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader i händelse av köparens default eller utebliven betalning. FSG förbehåller sig rätten att hålla inne framtida försändelser om betalning i rätt tid för tidigare sändningar inte har mottagits. 

10. kreditvillkor.  FSG kan efter eget gottfinnande, är överens om att bevilja kreditvillkor till köparen. Om FSG utnyttjar sin option att vägra att bevilja kredit till köparen får FSG inte hållas ansvarig för någon skada, förlust eller kostnad som helst att köparen. Alla kreditvillkor är föremål för FSG fortsatta godkännande av köparens kredit. Om det i FSG eget gottfinnande och beslutsamhet, blir köparens kredit- eller finansiella ställning otillfredsställande, får FSG dra tillbaka eller ändra sina kreditvillkor. 

11. Inspektion.  Köparen skall inspektera varorna vid mottagandet och informera FSG skriftligen anspråk att varorna avvikande inom tio (10) dagar efter leverans. FSG skall ges en rimlig möjlighet att inspektera varor och bota alla anspråk av påstådda bristande överensstämmelse, innefattande rimlig tillgång till varorna vare sig köparens lokaler, i en lagringsanläggning eller på arbetsplatsen. Med förbehåll för Köparens underteckna ett sekretessavtal och efterlevnad av rutiner FSG och anläggning säkerhetspraxis kan köparen ordna att inspektera varorna vid FSG tillverkningsanläggningar. Sådan inspektion inte störa FSG verksamhet. Köparens avvisande av alla i processen varor eller icke-överensstämmande färdiga varor som följer av sådan inspektion ska göras skriftligen till FSG före leverans av sådana varor. Inga varor kan returneras till FSG för kredit utan FSG föregående skriftligt medgivande.           

12. Begränsad garanti.  FSG ger en begränsad garanti för varor levereras i enlighet med en beställning. FSG garantivillkor anges i ett separat garantibevis på begäran. FSG garanti blir ogiltig i händelse av att full betalning inte tas emot för varor och tjänster inom överenskomna försäljningsvillkor. FSG: s begränsade garanti, som ges till köparen, kan endast ändras efter skriftligt godkännande av FSG president eller vice ordförande (s). Alla verbala representationer är avsedda att modifiera befintliga FSG begränsade garanti skall vara ogiltig och ogenomförbar mot FSG. Utökade garantier kan vara tillgängliga mot en extra kostnad och är ett skriftligt godkännande av glas detaljer av FSG ledning och / eller tekniska representanter på FSG eget gottfinnande. 

13. Förbehåll.  FSG frånsäger sig GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ett visst ändamål, någon annan skyldighet ELLER ANSVAR som inte uttryckligen anges i sin standardgarantivillkor. FSG ANSVARAR INTE under några omständigheter för INDIREKT, FÖLJD, SPECIELLA ELLER STRAFFSKADOR. Köparens rättigheter och skyldigheter när det gäller varor som levereras av FSG och visat sig vara defekt, är begränsade till de som anges i FSG begränsade garanti ges till köparen. FSG kommer inte att acceptera någon avgift eller kostnad som lämnats av köparen eller tredje part, inklusive men inte begränsat till arbetskostnader för modifiering, borttagning, kontroll, provning eller installation av någon som säljs av FSG under en Order, eller för de ersättnings VAROR. 

14.  S UITAB bilitet.  Kunden är ensam ansvarig för att avgöra lämpligheten och kompatibiliteten hos kundens metoder, processer, konstruktioner och material som används med produkterna och lämpligheten hos produkterna för kundens behov och applikationer. Glödgade glas är inte lämplig för användning på platser som identifierats som "farliga" i vissa byggnormer och federala lagar. Kunden har ansvar att använda säkerhetsglasmaterial (t.ex., härdat glas eller laminerat glas) i farliga miljöer. FSG kan från tid till annan erbjudande eller bli ombedd att granska, testa, ge information eller dess åsikt om produkter som levereras av FSG, Kundens metoder, processer, mönster och material som ska användas med sådana produkter, eller lämplighet av sådana produkter i en föreslagen ansökan, men ingen FSG skall ha något ansvar, ansvar eller skyldighet med avseende på detta eller för att komplettera densamma. Kunden kommer alltid att vara ansvarig för att avgöra lämpligheten av sådan information granska och testresultat, åsikter, processer, produkter och tjänster för användning i kundens egen bearbetning och applikationer och för att identifiera och utföra till kundens belåtenhet alla kvalitetskontrolltester, analyser, prognoser och andra tester och undersökningar som är nödvändiga för att säkerställa att kundens produkter och tjänster kommer att vara säkra, acceptabel och lämplig för användning i slutanvändningsförhållanden.

15.  SÄNDNINGS SCHEMAN; FORCE MAJEURE.  Alla angivna frakt scheman är ungefärliga och beror på snabb mottagit FSG från kunden och efterföljande godkännande av FSG all kreditinformation. FSG får leverans i partier eller omgångar, om inte annat uttryckligen avtalats, och alla sådana partier eller omgångar kan bli föremål för separata fakturor som ska betalas vid förfall under varje faktura och utan hänsyn till efterföljande leveranser. Ingen FSG kommer att vara ansvarig för någon påföljd för underlåtenhet att uppfylla sjöfarten scheman, såvida inte FSG har avtalats till ett sådant straff i en skrift undertecknad av en tjänsteman på FSG. FSGS kommer inte att vara ansvarig för eventuella skador till följd av eventuella förseningar i leverans eller underlåtenhet att leverera på grund av någon anledning utanför FSG rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, Act of God; någon form av Kunden; embargo eller annan statlig handling, reglering eller begäran; brand; olycka; strejk; sakta ner; krig; upplopp; översvämning; försena i transport; eller oförmåga att få det nödvändiga arbetet, material eller tillverkningsanläggningar på sedvanliga priser ( ”Force Majeure Events”). I händelse av Force Majeure fall kan FSG förlänga leveransdatum för en period som motsvarar den tid som går förlorad på grund av force majeure händelse eller utöva sin rätt som avses i 2 § Kundens godkännande av produkterna vid leverans kommer att utgöra ett avstående från alla anspråk på skador som orsakas av en sådan fördröjning eller Force Majeure-händelse. Försenad leverans av någon del eller avbetalning eller utövande av den rätt som avses i punkt 2 kommer inte att befria Kunden om Kundens skyldighet att acceptera återstående leveranser. Produkter som levereras till destinationer inom USA kan förpackas på ställningar stål eller Bungie rack FSGS. Alla sådana ställningar är och förblir egendom FSGS. Kunden kommer att använda rimlig omsorg i lossning, lastning och använda rack. Gallren ska användas av kunden endast i samband med och för att underlätta leverans av FSG produkter och några andra användningsområden, inklusive, utan begränsning, lager lagring och annan förvaring eller transport av Kundens eller tredje parts produkter. Kunden kommer inte att ändra, sälja eller föremål för en belastning sådan rack. Kunden är ansvarig för att göra rack tillhandahålls kunden tillgång till FSG för återhämtning och för eventuell förlust eller skada på ställningar. FSG har rätt att debitera kunden för att ersätta värdet av rack inte gjorts tillgängliga för återvinning av FSG, förlorade eller skadade. På begäran av en FSG, kunden kommer att tillåta personer som utsetts av FSG tillgång till kundens anläggningar under normal kontorstid möjligt för dessa personer att bestämma antalet och tillståndet för ställningar i kundens ägo och att återvinna besittning av rack till förmån för FSGS . Om återvinning av innehav av rack söks av en FSG, Kunden till anskaffningsvärde samarbeta med FSGS och deras utsedda i alla avseenden. 

16. Gällande lag.  Detta avtal, och valfri ordning, skall regleras av och tolkas i enlighet med de lagar i Kina. 

17. Hela avtalet.  FSG s citat, dessa försäljningsvillkor FSG s orderbekräftelse, proforma, FSG begränsade garanti (i förekommande fall, och som utfärdats av FSG), och eventuella kompletterande dokument som bifogas av FSG, innehåller den fullständiga och hela avtalet mellan parterna i fråga om detta ämne, och ersätter och ersätter alla tidigare eller samtida kommunikationer, representationer, eller överenskommelser, vare sig muntliga eller skriftliga, med avseende på en sådan ämne.