filantropi

Kontributi Social - dhurojnë faturash / para të tërmetit apo përmbytjeve të mbijetuarit e katastrofës.

Përkushtim Social - Dhuroni për tërmetit apo zona të tjera të fatkeqësive.

Organizata Community - formimin sindikatat dhe organizata të tjera sociale për të i kushtoj vëmendje për shëndetin fizik dhe mendor të punonjësve.

Filantropia - Thirrja për të gjithë për të dhënë dashuri, donacion, dhurimi i veshjeve, libra të vjetër, etj për zhvillimin e arsimit në zonat e thella, zonat malore dhe zonat e varfra dhe të prapambetura. Japin të luajë të plotë në forcën kolektive dhe të dhurojë dashuri personale për të punësuarit ose anëtarët e familjes që janë në nevojë.