Kush jemi ne

Një e veçantë falsifikues qelqi arkitektonike, ishte, është dhe gjithmonë do të jetë emri, sinjal dhe shpirti prej nesh, Focus Safety Glass ( "FSGlass") - nga themelimi tonë në vitin 1988, deri më tani, dhe do të të qëndrueshme në të ardhmen të plotë.
  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/