philanthropy

tabarruc Social - deeqdo biilka / lacag si dhulgariir ama daadka ka bedbaaday musiibada.

Daahirinta Social - sadaqayso si dhulgariir ama meelaha kale ee musiibada.

ururka Community - sameynta ururada shaqaalaha iyo ururada kale ee bulshada si ay lacag bixisid si aad caafimaadka jidhka iyo maskaxda shaqaalaha 'dareenka.

Philanthropy - Wicitaanka on qof kasta si ay u bixiyaan jacayl, deeq, deeq dhar, buugaag jir ah, iwm u tahay horumarka waxbarasho ee meelaha fog fog, dhulka buuraleyda ah, iyo meelaha masaakiinta oo dib. Sii play buuxa si xoog ah wadareed iyo jacaylka shakhsiga ugu deeqay in shaqaalaha ama xubnaha qoyska kuwaas oo ay u baahan yihiin.