filantropie

Sociálny príspevok - darovať bill / peniaze tým, ktorí prežili katastrofy zemetrasenie alebo povodní.

Sociálna Dedication - Prispejte na zemetrasenie či iných oblastiach postihnutých katastrofou.

komunitné organizácie - tvárnenie odbory a iné spoločenské organizácie, aby venovali pozornosť fyzické a duševné zdravie zamestnancov.

Filantropie - Volanie na každého poskytnúť lásku, darovanie, darovanie oblečenie, staré knihy, atď pre rozvoj vzdelávania v odľahlých oblastiach, horských oblastiach a chudobných a zaostalých oblastiach. Aby plne hrať kolektívnu silu a darovať osobné lásku k zamestnancom alebo členom rodiny, ktorí sú v núdzi.