Green Development

Dodržiavanie zákonov, posilnenie právneho vedomia, a zamerať sa na právne vzdelanie pre všetkých zamestnancov.

Venujte pozornosť k životnému prostrediu, zlepšiť povedomie o životnom prostredí, investície do zariadení na ochranu životného prostredia, znížiť spotrebu energie a minimalizovať emisie znečistenia.

Zaistiť bezpečné a šetrné k životnému prostrediu pracovné prostredie, venovať pozornosť fyzické a duševné zdravie zamestnancov, ročný fyzikálne vyšetrenie, a venovať pozornosť ochrane chorôb z povolania.