موږ څوک یو

برجسته معمارۍ ښیښه fabricator، وه، ده او تل به د نوم، د سيګنال او د امریکا د روح وي، تمرکز د خونديتوب ښیښه ( "FSGlass") - په 1988 کال زموږ د بنسټ څخه، تر اوسه، او به په بشپړ راتلونکې کې تل پاتې.

محصوالت

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/