हाम्रो समूह

Yixin ली, राष्ट्रपति / मालिक

मालिक

1980 का देखि ग्लास व्यापार सुरु 

1990 का मा Xinxingye ग्लास स्थापित 

गुआंग्डोंग निर्माण र सजावट सामाग्री संघ को नेता (GDCMA) 

Lingnan वाणिज्य कलेज को EMBA

Daoxuan जियांग, सामान्य प्रबन्धक

जीएम

ग्लास मा अनुभव 20 भन्दा औद्योगिक वर्ष

 

10 वर्ष नजिक Xinxingye सामेल

 

Lingnan वाणिज्य कलेज को EMBA

Jiehua ली, बिक्री निर्देशक

Jiehua ली, बिक्री निर्देशक

Curtin विश्वविद्यालय, पर्थ, अष्ट्रेलिया मा व्यापार व्यवस्थापन स्नातक (2006-2010)

 

ग्लास औद्योगिक 10years मा अनुभव

 

10 वर्ष नजिक Xinxingye सामेल

Management Chart

management chart 1