हामी को हौं

एक विशिष्ट वास्तु ग्लास fabricator थियो, छ र सधैं नाम संकेत र हामी आत्मा हुनेछ, फोकस सुरक्षा ग्लास ( "FSGlass") - 1988 मा हाम्रो जग देखि अहिले सम्म, र पूर्ण भविष्यमा स्थायी हुनेछ।

उत्पादन

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/