Бид хэн бэ

A өвөрмөц архитектурын шилэн fabricator, байсан бөгөөд үргэлж Фокус аюулгүй байдал Шилэн ( "FSGlass") нэр, дохио, бидний сүнс байх болно - 1988 онд манай үүслээс, одоо хүртэл бүрэн ирээдүйд үргэлжилсэн юм.

бүтээгдэхүүн

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/