ما که هستیم

یک جعل شیشه ای معماری متمایز، بود، است و همیشه خواهد بود به نام، سیگنال و روح ما، تمرکز شیشه ایمنی ( "FSGlass") - از پایه و اساس ما در سال 1988، تا حال حاضر، و در آینده پر پایدار خواهد شد.

محصولات

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/