Salgsvilkår

1.  Tilbud og accept. Alt salg af produktet pr Focus Safety Glass ( ”FSG”) til Kunden er underlagt disse salgs- medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i et skriftligt dokument underskrevet af FSG. Dette dokument, sammen med andre dokumenter enige om at i et skriftligt dokument underskrevet af FSG, angive hele aftalen mellem parterne og alle andre vilkår og betingelser er udtrykkeligt afvist. Hvis dette dokument er en del af eller indarbejdet ved henvisning i et FSG salgsaftale, prisliste, faktura eller et dokument, det indeholder hele aftalen af ​​FSG og Kunden. Kundens accept af produkter afsendt af FSG vil udgøre accept af Kunden af ​​alle de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument. Ingen anden aftale, erklæring eller løfte fra FSG eller foreslået af Kunden i forbindelse med salg af produktet ved FSG til Kunden, som ikke er skriftligt og underskrevet af FSG er bindende for FSG.

Hvis dette dokument er en del af eller indarbejdet ved henvisning i en anerkendelse af en købsordre eller et andet dokument, så er dette dokument er en afvisning af enhver tilbud fra kunden og er et tilbud fra FSG at sælge til kunden de varer, der til den pris (s) indikerede, underlagt vilkårene og betingelserne i dette dokument. Kundens købsordre er underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument, og disse angivne vilkår afløser og erstatter enhver og alle vilkår og betingelser for Kundens købsordre. FSG indrømmelse udtrykkeligt betinget af Kundens samtykke til de vilkår og betingelser, der fremgår i dette dokument og sådan samtykke vil blive anset for givet, medmindre FSG er enig om det modsatte i et skriftligt dokument underskrevet af FSG. Ingen svigt af FSG at gøre indsigelse mod eventuelle vilkår og betingelser, der er indeholdt i enhver kommunikation fra kunden eller forsendelse af produkter ved en FSG vil opfattes som et afkald på de vilkår og betingelser, der fremgår i dette dokument eller en accept af sådanne vilkår og betingelser.

2. Vilkår og betingelser.  Enhver FSG CITAT er betinget af købers accept af disse FSG VILKÅR FOR SALG. Køber skal være bundet af disse salgs- uden ændringer, med mindre andet er angivet skriftligt og skriftligt accepteret af FSG. Eventuelle vilkår fra andre kilder, herunder, men ikke begrænset til, Købers indkøbsordrer eller bekræftelser, anses udelukket. Nærværende salgs- kontrollerer og har forrang for modstridende vilkår i andre dokumenter. En ”Order” eller ”Indkøbsordre” betyder Købers købsordre eller anden ordre eller kontrakt formular accepteret af FSG skriftligt. 

3. Varer Møbleret.  FSG accepterer at give kun den mængde og type varer, der er beskrevet i FSG ordrebekræftelsen, Pro Forma eller tilbud, som kan være forskellige fra projektplaner, specifikationer, og / eller Købers ordre (er). FSG er ikke forpligtet til at foretage ændringer eller tilføjelser til de varer, der er beskrevet i FSG ordrebekræftelsen, Proforma eller citater medmindre FSG enig skriftligt og om nødvendigt foretages en rimelig tilpasning til de pris- og leveringsbetingelser. Med mindre andet er aftalt skriftligt af FSG, vil alle varer leveret af FSG under en bekendtgørelse, herunder dem, der produceres for at imødekomme en nøjagtig specifikation, være genstand for tolerancer og variationer i overensstemmelse med brugen af handel, regelmæssige FSG fremstillingspraksis eller praktisk afprøvning og kontrolmetoder. Sådanne tolerancer og variationer skaber ikke separate FSG garantier. 

4. priser. FSG vil være bundet af skriftlige pristilbud det gør, der er angivet til at være "fast" i henhold til deres vilkår. Medmindre andet er angivet i den gældende kontrakt dokument underskrevet af FSG, alle FSG offentliggjorte priser og rabatter, hvis nogen, kan ændres ved FSG. I tilfælde af FSG ændrer sine priser, at prisen på produkterne under dette dokument endnu ikke afsendt, vil være prisen i kraft på datoen FSG modtaget varen ordre leveres FSG accepterer ordren skriftligt, bortset fra at hvis FSG accepterer at forsinke fremstilling, produktion eller levering af produkter på Kundens anmodning så på FSG vil efter eget valg priserne på sådanne produkter være dem i kraft, når instruktioner er senere modtaget fra kunden til at fuldføre en sådan fremstilling, produktion eller levering. Eventuelle tilføjelser til en enestående ordre vil kun blive accepteret til priser i kraft, når den ekstra ordre er accepteret. Alle priser er baseret på prisen på arbejdskraft, materialer, transport, satser gældende skatter og told, og andre omkostninger i kraft den dag FSG accepterer at den gældende priser. FSG forbeholder sig ret til, i tilfælde af væsentlige stigninger i nogen af sine omkostninger efter en dato eller ekstraordinære stigninger i markedspriserne, uanset om der udspringer af en begivenhed af force majeure eller en fiasko af forudsatte betingelser, at justere priserne, der skal betales efter meddelelse til Kunden. 

5. Bestil Holder; Aflysning.  Efter Købers ordre er blevet accepteret af FSG, kan bekendtgørelsen ikke sættes på hold, ændres, annulleres eller ændres uden FSG skriftlige samtykke. I tilfælde af at Køber placerer nogen bekendtgørelse på hold i mere end tredive (30) dage, er køber ansvarlig for, og refundere FSG for, alt materiale, arbejdskraft og indirekte omkostninger afholdt af FSG som følge af lastrummet. Hvis Køber annullerer enhver bekendtgørelse, er køber ansvarlig for betaling til FSG til rimelige annullering eller ordre change afgifter. Sådanne annullering eller orden ændre gebyrer kan omfatte, men ikke være begrænset til, kontraktprisen for alle varer, der transporteres af FSG til Køber, kontraktprisen for alle færdigvarelager i besiddelse af FSG, alle andre direkte omkostninger FSG til udstrækning ikke kan afbødes ved anvendelse af rimelige modvirkningsindsats og lageromkostninger som skitseret i afsnit 8 i disse salgs-. Hertil kommer, at hvis det på det tidspunkt, hvor køber annullerer bekendtgørelse FSG har arbejdet i processen i forhold til bekendtgørelse om nogen af dens shop gulve skal FSG få lov til at afslutte produktionen af de varer, der er på gulvet på det tidspunkt, Bestil annulleres, placere varerne i færdigvarer opgørelse, og regningen Køber kontraktprisen for sådanne varer. 

6. Andre omkostninger.  Køber anerkender og accepterer, at kontraktprisen ikke omfatter producentens bruttoindtægter skatter, salg eller bruge skatter eller nogen anden provins, lokale og nationale afgifter og / eller vurderinger, der eventuelt skal betales på transaktionen, medmindre andet er aftalt skriftligt af FSG . Alle ekstra leveringsomkostninger skyldes lokale arbejdsmarkeder aftaler skal være ansvarlig for Køber. Køber er endvidere enig i, at alle kvadratfod prisfastsættelse faktureres på basis angivet i FSG tilbud. FSG forbeholder sig ret til at fakturere Køber for enhver og alle ukendte tillæg og diverse omkostninger vurderes mod FSG af sine leverandører efter citatet dato. 

7.  LEVERING OG ACCEPT.  Levering af produkter ved FSG til et luftfartsselskab ved FOB tidspunkt vil udgøre levering til kunden; og uanset om andet er angivet, og uanset om eller ej FSG betaler fragten, vil enhver risiko for tab eller skade under forsendelse overgår til kunden ved levering til en sådan luftfartsselskab. Kunden kan blive opkrævet for eventuelle oplagring gebyrer, demurrage gebyrer, trucking og andre udgifter foranlediget af eller hændelsen til eventuelle forsinkelser anmodet om eller gjort for bekvemmelighed kunden ud over den planlagte dato shipping. Produkt leveret af FSG skal inspiceres af Kunden til afvigelsen (herunder, uden begrænsning, brud, revner, ridser, inddragelse af fremmed materiale, og andre manglende overensstemmelse eller manglende), mangel og andre fejl, og alle modtagne krav skriftligt af FSG inden for tidligere af ti (10) dage efter modtagelse af en forsendelse ved den oprindelige forsendelse destination eller den videre forarbejdning eller salg af produktet af kunden. Undladelse af at gøre krav inden for en sådan periode vil udgøre et afkald på alle sådanne krav fra kunden, og en sådan undladelse vil udgøre accept af produkterne. FSG skal have en rimelig mulighed for at inspicere påståede defekt eller afvigende produkt, og på FSG eget valg og som FSG eneste forpligtelse, reparation, erstatte eller refundere prisen med kunden har betalt til FSG. Hvis der anmodes om af FSG, skal det defekte eller afvigende produkt returneres til FSG. 

8. Opbevaring Afgifter.  Eventuelle gennemførte ordrer, som Køber undlader at modtage levering af varer fra leveringsdato angivet på FSG Ordrebekræftelsen skal underkastes storage afgifter på en sats på $ 150,00 per kasse per måned. Disse storage afgifter skal betales af Køber netto 30 dage. Under ingen omstændigheder holdes FSG være ansvarlig for eventuelle omkostninger, gebyrer, skader eller tab på varer eller materialer, der er lagret i henhold til denne afdeling. FSG sig ethvert ansvar for, eller skader som følge af, at opbevaring af færdigvarer eller materialer, der er lagret i henhold hertil på nogen måde i strid med branchestandarder eller specifikke krav til opbevaring identificeret af FSG i et produkt dokumentation. 

9. betalingsbetingelser.  Betalingsbetingelser for enhver bekendtgørelse angives på fakturaen i kalenderdage, med ingen retainage eller modregning tilladt. Købers betalingsforpligtelser må ikke være betinget af købers modtagelse af betaling fra tredjemand. Køber er ansvarlig for FSG omkostninger til indsamling, herunder men ikke begrænset til, rimelige advokathonorarer i tilfælde af købers misligholdelse eller manglende betaling. FSG forbeholder sig retten til at tilbageholde fremtidige forsendelser, hvis rettidig betaling for tidligere forsendelser ikke er modtaget. 

10. kreditvilkår.  FSG kan, efter eget skøn, er enige om at give kreditvilkår til Køber. Hvis FSG udnytter sin option til at nægte at yde kredit til Køber, skal FSG ikke ansvarlig for eventuelle skader, tab eller omkostninger overhovedet til Køber. Eventuelle kreditvilkår er underlagt FSG fortsatte godkendelse af købers kredit. Hvis der i FSG herom og beslutsomhed, Køberens kredit- eller finansielle formåen bliver utilfredsstillende, kan FSG tilbagetrække eller ændre dets kreditvilkår. 

11. Inspektion.  Køber skal undersøge varerne ved modtagelsen og meddele FSG skriftligt om enhver påstand om, at varerne er afvigende inden for ti (10) dage efter levering. FSG skal have en rimelig mulighed for at besigtige de varer, og kurere nogen krav af påstået manglende overensstemmelse, herunder en rimelig adgang til de varer uanset om Købers lokaler, på en lagerfacilitet eller på byggepladsen. Med forbehold for Købers underskrive en fortrolighedsaftale og overholdelse af FSG procedurer og anlæg sikkerhedsforanstaltninger, kan Køber sørge for at inspicere varerne på FSG produktionsfaciliteter. Dog skal en sådan inspektion ikke forstyrre FSG drift. Købers afvisning af enhver i-proces varer eller ikke-overensstemmende færdigvarer, der udspringer af en sådan undersøgelse skal ske skriftligt til FSG inden forsendelsen af sådanne varer. Ingen varer kan returneres til FSG om kredit uden FSG forudgående skriftlige samtykke.           

12. Begrænset garanti.  FSG giver en begrænset garanti for varer, der transporteres i henhold til en bekendtgørelse. FSG s garantibetingelser er angivet i et separat garantibevis til rådighed på anmodning. FSG garanti vil være ugyldig i tilfælde af, at fuld betaling ikke er modtaget for varer og tjenesteydelser inden for aftalte salgsbetingelser. FSG garanti, som leveres til Køber, kan kun ændres efter skriftlig godkendelse fra FSG præsident eller vicepræsident (r). Eventuelle verbale repræsentationer har til formål at ændre eksisterende FSG begrænsede garanti skal være ugyldig og kan gøres gældende over FSG. Udvidede garantier kan være til rådighed mod et ekstra gebyr, og er genstand for skriftlig godkendelse af ruder detaljer af FSG ledelse og / eller tekniske repræsentanter på FSG herom. 

13. ansvarsfraskrivelser.  FSG FRASKRIVER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG andre forpligtelser eller forpligtelsen ikke UDTRYKKELIGT ANGIVET I sin standard garantibetingelser. FSG ER IKKE ANSVARLIG under ingen omstændigheder for indirekte, tilfældige, resulterende eller STRAFFENDE SKADER AF ENHVER ART. Købers rettigheder og forpligtelser vedrørende leverede varer fra FSG, og vist sig at være defekt, er begrænset til dem, der er fremsat i FSG begrænsede garanti leveres til Køber. FSG vil ikke acceptere en afgift eller udgift indsendt af Køber eller tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, lønomkostninger til ombygning, fjernelse, inspektion, afprøvning eller installation af varer, der sælges af FSG under en ordre eller for eventuelle erstatningsvarer. 

14.  S UITAB ility.  Kunden er alene ansvarlig for at afgøre egnetheden og foreneligheden af Kundens metoder, processer, design og bruges sammen med produkterne og egnetheden af produkter til kundens behov og applikationer materialer. Glødede glas er ikke egnet til brug på steder identificeret som "farligt" i visse bygningsreglementer og føderale love. Kunden har ansvaret for at bruge Sikkerhedsrudemateriale (fx hærdet glas eller lamineret glas) i farlige områder. FSG kan fra tid til anden tilbud eller blive bedt om at gennemgå, test, give oplysninger eller udtalelse om produkter leveret af FSG, Kundens metoder, processer, design og materialer, der skal bruges sammen med disse produkter, eller egnetheden af sådanne produkter i en foreslået ansøgning, men ingen FSG har noget ansvar, ansvar eller forpligtelse med hensyn hertil, eller som supplement til det samme. Kunden vil til enhver tid være ansvarlig for at afgøre egnetheden af sådanne oplysninger, anmeldelse og testresultater, meninger, processer, produkter og ydelser til brug for Kundens egen behandling og applikationer, og til at identificere og udføre til kundens tilfredshed alle kvalitetskontrol test, analyser, prognoser og andre prøver og eksaminer, der er nødvendige for at sikre, at kundens produkter og tjenester vil være sikker, acceptable og egnede til brug under slutbrugersektorer betingelser.

15.  sejlplaner; FORCE MAJEURE.  Alle citerede sejlplaner er omtrentlige og vil afhænge af prompt modtagelse af FSG fra kunden og efterfølgende godkendelse af FSG af alle kreditoplysninger. FSG kan gøre levering i partier eller afdrag, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og alle sådanne partier eller afdrag kan være genstand for særskilte fakturaer, der skal betales, når grund under hver faktura og uden hensyn til efterfølgende leveringer. Ingen FSG vil være ansvarlig for nogen straf for manglende opfyldelse sejlplaner, medmindre FSG specifikt har aftalt en sådan straf i en skriftlig aftale underskrevet af en embedsmand ved FSG. FSGs vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader som følge af enhver forsinkelse i levering eller manglende levering på grund af nogen årsag uden for FSG rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning, Act of Gud; enhver form for kunden; embargo eller anden statslig handling, regulering eller anmodning; ild; ulykke; strejke; sænk farten; krig; optøjer; oversvømmelse; forsinkelse i transporten; eller manglende evne til at opnå den nødvendige arbejdskraft, materialer eller produktionsfaciliteter til sædvanlige priser ( ”Force Majeure Begivenheder”). I tilfælde af en hvilken som helst Force Majeure Begivenhed, kan FSG forlænge leveringsdatoen for en periode svarende til den tid tabt på grund af force majeure-begivenheden eller udøve den i § 2. Kundens accept af produkterne ret, når den leveres, vil udgøre et afkald på alle krav om skader forårsaget af en sådan forsinkelse eller force majeure. Forsinkelse i levering af en hvilken som helst parti eller afdrag eller udøvelse af den i afsnit 2, vil ikke fritage kunden af Kundens forpligtelse til at acceptere de resterende leverancer højre. Produkter, der sendes til destinationer inden for USA kan være pakket på stål stativer eller Bungie racks af FSGs. Alle sådanne stativer er og forbliver ejendom af FSGs. Kunden vil bruge rimelig omhu i losning, lastning og ved hjælp af stativer. Stativerne skal anvendes af Kunden udelukkende i forbindelse med og til at lette leveringen af FSG produkter og for ingen andre formål, herunder, men ikke begrænset til, lager opbevaring og anden opbevaring eller forsendelse af Kundens eller tredjemands produkter. Kunden vil ikke ændre, sælge eller genstand for en behæftelse sådanne rack. Kunden er ansvarlig for at gøre stativer leveres til kunden til rådighed for FSG til nyttiggørelse og for tab eller skade på stativerne. FSG vil være berettiget til at opkræve kunden for udskiftning værdien af enhver rack ikke stilles til rådighed for inddrivelse ved FSG, tabt eller beskadiget. Efter anmodning fra en FSG, at kunden vil tillade personer udpeget af FSG adgang til kundens faciliteter inden for normal åbningstid give disse personer til at bestemme antallet og tilstanden af stativer i Kundens besiddelse og for at inddrive besiddelse af stativerne til gavn for FSGs . Hvis inddrivelse af besiddelse af stativer søges af en FSG, vil kunden til kostpris samarbejder med FSGs og deres repræsentanter i alle henseender. 

16. Gældende lov.  Denne aftale, og enhver bekendtgørelse, er underlagt, og skal fortolkes i henhold til de love Kina. 

17. Hele aftalen.  FSG citat, Disse salgs-, FSG s ordrebekræftelse, Pro Forma, FSG begrænsede garanti (hvis relevant, og som er udstedt af FSG), og eventuelle supplerende dokumenter vedlagte af FSG, indeholder den komplette og hele aftalen mellem parterne med hensyn til indholdet heri, og erstatter og tilsidesætter enhver kommunikation, repræsentationer, eller aftaler forudgående eller samtidige, hvad enten mundtlig eller skriftlig, med hensyn til sådanne emner.