Pagkamanggihatagon

Social amot - donar balaodnon / salapi sa linog o sa baha naluwas sa katalagman.

Social Pagpahinungod - Donate sa linog o ubang kalamidad nga mga dapit.

organisasyon Community - pagtukod trade unyon ug uban pang mga social nga mga organisasyon sa pagbayad sa pagtagad sa mga empleyado 'pisikal ug mental nga panglawas.

Pilantropo - pagtawag sa tanan aron sa paghatag og gugma, donasyon, donasyon sa bisti, daan nga mga libro, ug uban pa alang sa edukasyon kalambuan sa hilit nga mga dapit, kabukiran, ug ang mga kabus ug sa likod nga mga dapit. Paghatag sa hingpit nga play sa sa hiniusang kusog ug modonar sa personal nga gugma sa mga empleyado o mga sakop sa pamilya kinsa anaa sa panginahanglan.